(1)
Kozłowski, P.; Streit, D.; Kozłowska, M.; Cuch, B. Analiza nawyków I Zachowań związanych Higieną Jamy Ustnej = Analysis of Oral Hygiene-Related Habits and Behaviours. J Educ Health Sport 2015, 5, 2015;5(9):95-101.