(1)
Biegański, P.; Polewska, E. Choroba Zwyrodnieniowa stawów Biodrowych - Pacjent I Problemy Funkcjonalne = The Hip Joint Osteoarthritis - Patient and Functional Problems. J Educ Health Sport 2015, 5, 47-54.