(1)
Woźniak, K.; Ratuszek-Sadowska, D. M.; Śniegocki, M. The Moyamoya Disease - the Description of Clinical Case = Choroba Moyamoya - Opis Przypadku Klinicznego. J Educ Health Sport 2015, 5, 253-264.