(1)
Antkowiak, M.; Engler, M.; Drumińska, E.; Wilczyńska, S.; Stępniak, R.; Pabianek, Łukasz. Profil Studenckiej Rekreacji Ruchowej Na Podstawie Wybranych pomiarów sprawności Fizycznej Na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. J Educ Health Sport 2015, 5, 326-336.