(1)
Klimczyk, A. Prawne Podstawy Wykonywania Zawodu Psychologa = The Legal Basis of Profession of Psychologist. J Educ Health Sport 2015, 5, 280-284.