(1)
Rogozińska, A. M.; Karwowska, M.; Rybicka, J.; Klimczyk, M. Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” I ciągłej Edukacji W Realiach współczesnej szkoły = The Idea of Upbringing Society and Permanent Education in Modern School. J Educ Health Sport 2015, 5, 337-342.