(1)
Habel, A.; Mroczkowski, S. Cele I Zadania ogrodów Zoologicznych = The Objectives and Tasks of Zoos. J Educ Health Sport 2015, 5, 521-528.