(1)
Wolski, D.; Bednarski, J.; Łuszczewska-Sierakowska, I.; Michalik, J.; Wawrzyniak, A.; Nowicki, G.; Bodajko-Grochowska, A.; Kosiński, J. Relationships Between Body Weight and Percentage Body Fat in the Body and the Development of Osteopenia and Osteoporosis. J Educ Health Sport 2018, 8, 727-737.