(1)
Cywińska, O.; Gawrych, S.; Białkowska, A.; Budziejko, B.; Dziarkowski, D.; Kurtyka, D.; Różański, G.; Dobosiewicz, A. M.; Badiuk, N. Positive Influence of Hippotherapy on the Process of Improvement of Children With Cerebral Palsy in Children. J Educ Health Sport 2018, 8, 813-823.