(1)
Fabian-Danielewska, A.; Korabiusz, K.; Wawryków, A.; Stecko, M.; Janik-Fuks, I.; Maciejewska, M.; Grudzińska, E.; Gibka, M. Nutrition of Healthy Infants. J Educ Health Sport 2019, 9, 299-302.