(1)
Pilarska, B.; Nartowicz, M.; Jaworska-CzerwiƄska, A.; Zukow, W. Fournier Gangrene - Diagnostic and Treatment. J Educ Health Sport 2018, 8, 446-457.