(1)
Fabian-Danielewska, A.; Janik-Fuks, I.; Wawryków, A.; Maciejewska, M.; Korabiusz, K.; Wilczyńska, A.; Stecko, M. Sudden Infant Death Syndrome - Risk Factors and Prevention. J Educ Health Sport 2019, 9, 269-274.