(1)
Dubelt, J.; Cybula-Misiurek, M.; Czerwińska Pawluk, I.; Chrościńska–Krawczyk, M.; Zukow, W. Education of the Child With Epilepsy As the Element of Its wellness’ Improvement. J Educ Health Sport 2018, 8, 369-381.