(1)
Pluta, A.; Marzec, A.; Faleńczyk, K.; Budnik-Szymoniuk, M.; Kujawa, W.; Basińska-Drozd, H. Primary Health Care Tasks Related to the Care of Chronically Ill Children. J Educ Health Sport 2018, 8, 208-219.