(1)
Zboina, B.; Dziedzic, E.; Cudzik, K.; CzerwiƄska Pawluk, I.; Zukow, W. Intensity of COPD Symptoms in Comparison With Spirometry Parameters. J Educ Health Sport 2019, 9, 409-423.