(1)
Rząca, M. S.; Łukasiewicz, S.; Sołowiej, K.; Stanisławek, A.; Domżał-Drzewicka, R. Limitations of Functioning in Everyday Life in Women Surgically Treated for Breast Cancer. J Educ Health Sport 2019, 9, 354-361.