(1)
Woźniakowski, M.; Zarobkiewicz, M.; Sławiński, M.; Świerszcz, Łukasz; Roszkowska, A.; Piecewicz-Szczęsna, H. The Prevalence of Alcohol Use Among Medical Students in Poland. J Educ Health Sport 2017, 7, 184-189.