(1)
Łosień, T.; Mędrak, A.; Bajerska, I.; Plaskacz, P.; Cebula, A.; Kniaziew-Gomoluch, K. Disabled People - Rehabilitation With Sport. J Educ Health Sport 2017, 7, 747-755.