(1)
Węgorowski, P.; Michalik, J.; Zarzeczny, R.; Domżał-Drzewiecka, R.; Nowicki, G. Health Behavior of Patients With Ischemic Heart Disease. J Educ Health Sport 2017, 7, 660-670.