(1)
Kostencka, A.; Sławiński, S.; Dziembowska, I. Stress and Lifestyle of the Adult Youths in Bydgoszcz. J Educ Health Sport 2017, 7, 438-448.