(1)
Wardeńska, M.; Perzyńska, A.; Kochanowicz, M.; Pabianek, Łukasz; Trela, E.; Zukow, W. The Impact of Spa Treatment on Quality of Life of Elderly People. J Educ Health Sport 2017, 7, 341-360.