(1)
Klimczyk, A. Analiza prawnoporównawcza przepisów dotyczących Zjawiska fałszerstwa Dzieł Sztuki W Prawie Polskim I włoskim = Comparison of Polish and Italian Regulations Related to Forgery of the Pieces of Art. J Educ Health Sport 2016, 6, 236-252.