(1)
Marzec, I.; Budnik, M.; Balcerak, D.; Galikowska, A.; Ziegler, A.; Olszewska, M. Wybrane Aspekty Opieki pielęgniarskiej W Opiece Nad Pacjentem Z Reumatoidalnym Zapaleniem stawów = Selected Aspects of Nursing Care of Patients With Rheumatoid Arthritis. J Educ Health Sport 2016, 6, 345-356.