(1)
Widawska-Stanisz, A. Jakość usług Sportowo-Rekreacyjnych Na przykładzie Klubu Fitness Dla Kobiet The Quality of Sport - Recreation Services With Regard of Fitness Club for Women. J Educ Health Sport 2016, 6, 133-145.