(1)
Gulak-Lipka, P. Rola menedżera Sportowego W Dwutorowej Karierze Sportowca Role of an Manager in a Dual Career of Athletes. J Educ Health Sport 2016, 6, 117-132.