(1)
Leśniewska, A.; Stosik, A. Kwalifikacje I Kompetencje trenerów Personalnych a Oczekiwania Rynku Pracy = Personal Trainers Professional Qualifications - Demands of the Labour Market. J Educ Health Sport 2016, 6, 25-35.