(1)
Czerwińska Pawluk, I.; Dońka, K.; Paździor, V. Satysfakcja Z Terapii Wziewnej wśród pacjentów Z Astmą Oskrzelową = Satisfaction With Inhaled Therapy in Patients With Bronchial Asthma. J Educ Health Sport 2015, 5, 352-360.