(1)
Jaworska, I.; Wrońska, I. Jakość życia pacjentów Z zaćmą = The Quality of Life of Patients With Cataracts. J Educ Health Sport 2015, 5, 229-246.