(1)
Dobosiewicz, A. M.; ZmaczyƄska, T.; Podhorecka, M.; Zukow, W. Rola Skutecznej Komunikacji Chory-Personel Medyczny W Procesie Leczenia Pacjenta Hospitalizowanego = The Role of Effective Communication Between Patient and Medical Staff in the Process of Inpatient Care Treatment. J Educ Health Sport 2016, 6, 789-796.