(1)
Sowa, M.; Głowacka, I.; Wardęcka, P.; Winnicki, A. Rak Piersi W ciąży - odmienności Procesu Diagnostyki I Leczenia = Breast Cancer During Pregnancy - Differences in Diagnostic and Treatment Procedures. J Educ Health Sport 2016, 6, 586-596.