(1)
Główczewska-Siedlecka, E.; Mądra-Gackowska, K.; Nowacka, K.; Kędziora-Kornatowska, K. Historia I rozwój Leczenia bólu - przegląd Wiedzy Na Temat postępowania Analgetycznego Od starożytności Do czasów współczesnych = History and Development of Pain Treatment - the Literature Review about Analgetic Procedures from Antiquity to Present Day. J Educ Health Sport 2016, 6, 479-488.