(1)
Petrenko, N. B.; Filippov, M. M. Change in Physical and Mental Development Among Preschool Children With Speech Disorders under the Influence of Dance Classes and Correctional Programs = Изменение физического и психофизического развития дошкольников с речевыми отклонениями под влиянием занятий с использованием танцевально-коррекционной программы = Зміна фізичного і психофізичного розвитку дошкільнят з мовними відхиленнями під впливом занять з використанням танцювально-корекційної програми. J Educ Health Sport 2016, 6, 471-484.