(1)
Kulczycka, K. D.; Domagała, M.; Stychno, E. Wstępna Ocena Ryzyka Zawodowego Fizjoterapeuty Za Pomocą Metody SWP = Preliminary Evaluation of Occupational Risk for Physiotherapists Using the SWP Method. J Educ Health Sport 2016, 6, 805-817.