(1)
Kulczycka, K. D.; Kowalczyk, A. Ocena zdolność Do Pracy Zawodowej pielęgniarek Oraz Analiza zagrożeń psychospołecznych występujących Na Ich Stanowiskach Pracy – Badania pilotażowe = Assessment of Work Ability of Nurses and Analysis of Psychosocial Risks Occurring at Their Workplaces – Pilot Study. J Educ Health Sport 2016, 6, 402-414.