(1)
Mickiewicz, P.; Garczyński, W. Możliwości Funkcjonalne Chorych Na Stwardnienie Rozsiane W zależności Od Czasu Trwania Choroby = Estimation of Functionality of the Patients Suffering from Multiple Sclerosis Depending on Duration of Illness. J Educ Health Sport 2016, 6, 757-771.