(1)
Kaiser, A.; Sokołowski, M.; Mrozkowiak, M. Prozdrowotna aktywność Turystyczna W Cyklu życia Rodziny = Pro-Health Tourist Activity in Family Life Cycle. J Educ Health Sport 2016, 6, 353-364.