(1)
Mrozkowiak, M.; Sokołowski, M.; Kaiser, A. Próba określenia wpływu obciążenia Osiowego Na Wybrane Cechy Postawy ciała Szermierzy = An Attempt to Determine the Effect of the Axial Load on Selected Posture Fencers. J Educ Health Sport 2016, 6, 309-320.