(1)
Tadych, A.; Pospiech, W.; Sielski, Łukasz. Wpływ Muzykoterapii Receptywnej Na ciśnienie tętnicze Krwi Podczas zabiegów masażu Leczniczego U pacjentów Po Przebytym Udarze mózgu = Impact of Receptive Music Therapy on Blood Pressure During Healing Massage on Patients After Stroke. J Educ Health Sport 2016, 6, 263-278.