(1)
Malchrowicz-Mośko, E.; Rozmiarek, M. Turystyka eventów Sportowych W Poznaniu - Aspekty społeczne, Kulturowe I Polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem Turnieju UEFA EURO 2012) = Sport Event Tourism in Poznan – Social, Cultural and Political Aspects (with the Special Focus on UEFA EURO 2012). J Educ Health Sport 2016, 6, 158-174.