(1)
Mrozkowiak, M.; Sokołowski, M.; Kaiser, A. Wpływ wysiłku Fizycznego Wybranych Dyscyplin Sportowych Na Habitualną Postawę ciała = The Effect of Physical Exercise on Selected Sports on Habitual Posture. J Educ Health Sport 2016, 6, 131-157.