(1)
Siminska, J.; Pietkun, K.; Głowacka, I.; Beuth, W.; Nowacka, K.; Hagner, W.; Siedlecki, Z. Przegląd Wybranych Metod Rehabilitacji kończyny górnej U pacjentów Po Przebytym Udarze Niedokrwiennym mózgu = A Review of Selected Methods for the Rehabilitation of the Upper Extremity in Patients After Undergone Brain Ischemic Stroke. J Educ Health Sport 2016, 6, 454-466.