(1)
Pietkun, K.; Siminska, J.; Stępowska, J.; Dejewska, J.; Lewandowska, A.; Porzych, P.; Nowacka, K.; Beuth, W. Pielęgnacja I Usprawnianie osób Z Paraplegią I Tetraplegią = Care and Improvement of People With Paraplegią and Tetraplegią. J Educ Health Sport 2016, 6, 427-438.