(1)
Siminska, J.; Pietkun, K.; Siedlecki, Z.; Grzyb, S.; Nowacka, K.; Hagner, W.; Grobelska, K.; Beuth, W. Znaczenie Diagnostyki I Leczenia Trombolitycznego W Udarze Nieokrwiennym mózgu = The Importance of Diagnosis and Treatment Thrombolytic in Ischemic Stroke. J Educ Health Sport 2016, 6, 363-374.