(1)
Kocjan, J. Wpływ ćwiczeń rozciągających Na wartości Uzyskiwane W 6-Minutowym teście Marszowym wśród osób Zdrowych = The Effect of Stretching Exercises on the Results Obtained in the 6-Minute Walk Test Among Healthy Individuals. J Educ Health Sport 2016, 6, 539-545.