(1)
Bąk, J.; Chrzan, A.; Świrszcz, A.; Pietraszek, A.; Kachaniuk, H.; Charzyńska-Gula, M.; Łuczyk, M. Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków Z Seniorami Cz. I. Opinie osób Starszych = Intergenerational Integration Between Preschool Children and Elderly People Part I. Opinions of the Elderly. J Educ Health Sport 2016, 6, 498-505.