(1)
Jarecka, P.; Fąk, T. Wiedza O Zdrowiu a aktywność Fizyczna W Stylu życia uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku Na przykładzie Wrocławia = Knowledge about Health and Physical Activity in Life Style Among Students of Universities of the Third Age on the Example of Wroclaw. J Educ Health Sport 2016, 6, 842-851.