(1)
Woźniak, K.; Ratuszek-Sadowska, D.; Śniegocki, M. Embolizacja wewnątrznaczyniowa Jako Jedna Z Metod Leczenia Krwawienia podpajęczynówkowego Z pękniętego tętniaka = Endovascular Embolization As a Method in Treatment of Subarachnoid Hemorrhage from Ruptured Aneurysm. J Educ Health Sport 2016, 6, 681-687.