(1)
Pasiud, K.; Garczyński, W. Skuteczność Kompleksowej Fizjoterapii Ambulatoryjnej U Chorych Z Rozpoznaniem Zapalenia nadkłykcia Bocznego kości Ramiennej = The Efficiency of Complex Outpatient Physiotherapy in Patients Diagnosed With Lateral Epicondylitis. J Educ Health Sport 2016, 6, 400-416.