(1)
Sierpińska, L.; Zielińska, K. Zachowania Zdrowotne Chorych Z marskością wątroby = Health Behaviours of Patients With Cirrhosis of the Liver. J Educ Health Sport 2016, 6, 316-332.