(1)
Michalczak, M.; Bojarczuk, K.; Smoleń, A. Najczęstsze Choroby przeciążeniowe występujące U osób uprawiających Balet = The Most Common Disease Occurring in the Overload of People Practicing Balet. J Educ Health Sport 2016, 6, 630-639.